Notices & General Regulations (सूचना र सामान्य नियमावली)

नगरपरिषद स्थगित भएको सम्बन्धि सूचना |

मलंगवा नगरपालिकाको मिति २०७२/११/२९ गते हुने भनिएको गणतन्त्र पश्चातको सातौं नगर परिषद मिति २०७२/११/२८ गते को निर्णयानुसार पछि अर्को मिति,समय र स्थान तोकिने गरि हाल स्थगित गरिएको ले सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ |

कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि उमेरको हद सम्बन्धि सूचना

केन्द्रीय पंजीकरण विभागको अधिकार प्रत्याजोन सम्बन्धि सूचना

Pages