Notices & General Regulations (सूचना र सामान्य नियमावली)

आ.व. २०७२/७३ को गणतन्त्र पश्चातको छैठौ नगरपरिषद सम्पन्न

Malangwa Nagarparisad

आ.व. २०७२/७३ को गणतन्त्र पश्चातको छैठौ नगरपरिषद सम्पन्न भएको छ|

गणतन्त्र पश्चातको छैठौ नगरपरिषद पौष ३० गते का लागि निमंत्रण

गणतन्त्र पश्चातको छैठौ नगरपरिषद पौष ३० गते गर्ने सर्बदलीय बैठकको निर्णय

मिति २०७१/०९/२८ गते मलंगवा न.पा. मा बसेको सर्बदलिय बैठकले मलंगवा न.पा को गणतन्त्र पश्चातको छैठौ नगरपरिषद मिति २०७१/०९/३० गतेका दिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

Pages