FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे सूचना ।

आ.व. २०७८/७९ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सुचना ।

आ.ब :२०७८/०७९ मलंगवा नगरपालिकाको सातौ नगरसभा बार्षिक निति तथा कार्यक्रम ।

आ.व २०७७/७८ अवधी २०७७/०४/०१-२०७८/०१/२२ माथिल्लो बजेट कार्यक्रम / परियोजना

बैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ । आफनो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ ।।