Staffs

Photo Name Designation Department Email Phone
होमनाथ सुवेदी कार्यकारी अधिकृत
राज कपूर महतो वारिष्ठ ईन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८५४०३५८४१
उपेन्द्र प्रसाद शाह शाखा अधिकृत प्रशासन
सन्तोष कुमार सिंह सव ईन्ज़ीनियर योजना तथा प्राविधिक ९८४४०३२५१४
ज्ञान बहादुर रंजितकार नायव सुब्बा आन्तरिक लेखा परीक्षण ९८१४८३६१२३
जमसैद आलम मिकरानी लेखापाल आर्थिक प्रशासन jamsed_mikrani@yahoo.com
नन्दिपत राय नायव सुब्बा सिफारिस
माधव कुमार कर्मचार्य नायव सुब्बा पंजीकरण
राज कुमार अधिकारी नायव सुब्बा जिन्सी उपशाखा, सामुदायिक विकास, सूचना rajkumar.adhikari2010@gmail.com ९८५४०३६८९१
घनश्याम कुमार भुजेल नायव सुब्बा वडा सचिब ९८४४०४६५५८
हरिओम कुमार श्रेष्ठ नायव सुब्बा राजश्व उपशाखा
राम चन्द्र राय नायव सुब्बा राजश्व उपशाखा
श्रीकान्त लाल कर्ण नायव सुब्बा वडा सचिब ९८४४०६३८१७
बिजय ठाकुर बिद्युत मिस्त्री
बैदनाथ पण्डित हलुका सवारी चालक
राज देव राउत हलुका सवारी चालक
बिकाउ राय कार्यलय सहयोगी
राम नारायण राउत फायर म्यान
नन्दु राय हवल्दार बारुण यन्त्र
इद्रिश धोभी कार्यलय सहयोगी
राम केवल राय सुवदार बारुण यन्त्र
धर्मेन्द्र राय कार्यलय सहयोगी
राम नाथ ठाकुर सहायक कम्पुटर अपरेटर राजश्व उपशाखा ramnath.sharma789@gmail.com ९८४४२५५६७७
राम प्रसन पासवान भारि सवारी चालक बारुण यन्त्र
राज कुमार राय भारि सवारी चालक
दुखा पासवान नगर रक्षक
गायत्री देवी कार्यलय सहयोगी
राजेश कुमार शाह नगर रक्षक
मिश्री लाल राय नगर रक्षक
जितेन्द्र कुमार महतो भारि सवारी चालक बारुण यन्त्र
रुप कान्त साह बिद्युत साहयक मिस्त्री
राम बिश्वाश राय हवल्दार बारुण यन्त्र
राम नारायण बेल्दार कार्यलय सहयोगी
उपेन्द्र राय हवल्दार बारुण यन्त्र
राम उजेन राउत कार्यलय सहयोगी
अनिश मिया अन्सारी हवल्दार बारुण यन्त्र
प्रकाश कुमार दाहाल बिद्युत साहयक मिस्त्री mlwprakash@gmail.com ९८४४०३२२७४