FAQs Complain Problems

कार्यक्रम अधिकृतको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि सूचना

यस नगरपालिका कार्यालयका लागी संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, LGCDP-II द्वारा कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP focal person) आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जुनसुकै विधामा स्नातक उत्रिण गरेकाले दरखास्त दिन पाउने सरकोरवाला सम्पूर्णमा सुचित गरिन्छ|यस नगरपालिका कार्यालयका लागी संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, LGCDP-II द्वारा कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP focal person) आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जुनसुकै विधामा स्नातक उत्रिण गरेकाले दरखास्त दिन पाउने सरकोरवाला सम्पूर्णमा सुचित गरिन्छ|

 

Images: