FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

शैक्षिक क्यालेन्डर २०८१ मलंगवा नगरपालिका

ग्रेडबृदि परिक्षा कार्यतालिका २०८०

2080 कक्षा ८ काे नतिजा पकाशन सम्बन्धमा

नगर प्रमुख श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव ज्युबाट २०८० फाल्गुन २९ गते साक्षर नगर घोषणा

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राेजगार सेवा केन्द्र द्वारा आ.व.२०८१/०८२ काे लागि न्यूनतम १०० दिनकाे राेजगारीमा सलंग्न हुनकाे लागि निवेदन दिने वारे सूचना ।