FAQs Complain Problems

बैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ । आफनो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ ।।